CÔNG TÁC THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, LANSCAPE

THI CÔNG HOÀN THIỆN – NỘI THẤT – LANDSCAPE

QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG HOÀN THIỆN – NỘI THẤT – LANDSCAPE

 

THI CÔNG HOÀN THIỆN
A
THI CÔNG LANDSCAPE – NỘI THẤT
B

 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO ATLD-VSMT-PCCN
2
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
3
BiỆN PHÁP THI CÔNG
4
BẢN VẼ SHOP-DRAWING
5
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO TiẾN ĐỘ
6
PHỐI HỢP VỜI CÁC NHÀ THẦU, NCC
7
PHỐI HỢP CÁC PHÒNG BAN
8
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QLXD, QLDA
9
CÁC SỰ CỐ TH. GẶP & BP NGĂN NGỪA
10

 

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ
1.1
HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG
1.2
PHÊ DUYỆT VẬT TƯ
1.3
TIỆN ÍCH TẠM CHO CÔNG NHÂN
1.4
THI CÔNG PHÒNG MẪU, TẦNG MẪU
1.5

 

 

1.1. Hồ sơ pháp lý: đã trình bày ở các chuyên đề trước
1.2. Hồ sơ thiết kế thi công – các bộ bản vẽ được PDT phê duyệt và phát hành:
• Kiến trúc khối tháp – podium
• Cơ điện lạnh
• Các bộ bản vẽ phát hành cho các nhà thầu phụ: bản vẽ cửa các loại, hồ bơi,
landscape, khu sảnh chính, façade, đường nội bộ, đấu nối giao thông, đấu nối
cấp thoát nước…

 

 

1.3. Phê duyệt vật tư:
• BQLDA chủ động phối hợp các phòng ban PDT, PUR, QS… lên kế hoạch gọi
thầu, phê duyệt, đặt hàng các vật tư
(gạch ốp lát, gỗ lát sàn, thiết bị vệ sinh,
cửa các loại, lan can, thiết bị MEP…)
• Yêu cầu nhà thầu lên kế hoạch trình mẫu theo từng giai đoạn thi công hoàn
thiện và trình mẫu thi công tương ứng với các vật tư được phê duyệt.

 

 

1.4. Tiện ích tạm cho công nhân:
Ø Các tiện ích cơ bản phục vụ nhu cầu công nhân trong công trường bao gồm:
o Tổ chức quy hoạch khu gom rác thải hoàn thiện – rác sinh hoạt cho từng khu vực
nhỏ và cho từng cụm do nhà thầu quản lý.
o Khu vệ sinh cho từng sàn thi công hoàn thiện.
o Tổ chức phân luồng lối đi, lối chuyển vật tư cho từng sàn thi công, cho từng khu
vực và tổng thể. Lưu ý phải đảm bảo độ sáng, sạch sẽ và an toàn.

 

 

1.4. Tiện ích tạm cho công nhân:
Trong các tiện ý trên thì cần lưu ý một số điểm khi tổ chức bố trí tiện ích như:
Ø Vệ sinh tạm cho công nhân:
o Số lượng: thông thường 3 tầng phải bố trí ít nhất 01 khu vực vệ sinh (phụ
thuộc vào diện tích sàn thi công thực tế).
o Vị trí: nên bố trí trong khu vực phòng rác, cầu thang thoát hiểm hoặc các vị trí ít
ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện và thuận tiện bố trí nước cấp, nước thoát.
o Vận hành và duy trì: Bố trí nhân sự kiểm tra, dọn rửa hàng ngày để đảm bảo
luôn sạch sẽ tránh mùi hôi và làm xấu mỹ quan.

 

 

1.4. Tiện ích tạm cho công nhân:
Ø Khu vực thu gom rác thải – sinh hoạt được bố trí vị trí ít ảnh hưởng đến thi công và
thuận tiện trong quá trình vận chuyển.
Ø Khu vực bố trí nước cấp thi công (trục đứng và vòi ra trục ngang) phài hợp lý ít ảnh
hưởng đến hoàn thiện và đặc biệt tránh bố trí trong các khu vực gen, phòng pccc,
riser điện sẽ làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu pccc, hệ thống điện tổng.
Ø Yêu cầu nhà thầu bố trí nhân sự hàng ngày thu gom rác thải hoàn thiện – sinh
hoạt
, vệ sinh lối đi, kiểm tra hệ thống điện – nước tạm.

 

1.5. Thi công phòng mẫu, tầng mẫu:
• Mục đích:
– Phục vụ cho công tác hoàn thiện đại trà các hạng mục hoàn thiện cơ bản của căn hộ.
Kiểm tra và điều chỉnh xung đột (nếu có) giữa các bộn môn kiến trúc, kết cấu và
cơ điện.
– Là căn cứ để nhà thầu xác định tiến độ thực tế cho từng công tác, hạng mục thi công.
– Là mẫu đối chiếu cho nhà thầu thi công đại trà và công tác kiểm tra nghiệm thu của
Tư vấn giám sát.
– Phục vụ công tác bán hàng, tham quan căn hộ mẫu của dự án (nếu GMD yêu cầu).

 

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG
2.1
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
2.2
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
2.3
Ø Công tác chuẩn bị chung về ATLĐ, VSMT, PCCC tuân thủ theo chuẩn tập đoàn.
Công tác chuẩn bị ATLĐ-VSMT-PCCC
Ø ATLĐ công tác thi công hoàn thiện:
o Hồ sơ pháp lý nhân lực, thiết bị; mặt bằng bố trí, tập kết vật tư,…
o An toàn điện.
o An toàn trong thi công hoàn thiện căn hộ.
o An toàn trong công hoàn thiện mặt ngoài, lắp đặt vận hành Gondola.

 

 

2.1.1 Hồ sơ pháp lý nhân
lực, thiết bị:
• Quyết định bổ nhiệm
• Hồ sơ huấn luyện ATLĐ
• Hồ sơ khám sức khỏe
• Bảo hiểm tai nạn
• Hợp đồng lao động
• Hồ sơ kiểm định
• Chứng chỉ nghề
Thi công hoàn thiện, nhà thầu đa phần sử dụng nhiều các
thiết bị điện cầm tay, thiết bị chịu áp lực (máy nén khí).
Công tác hồ sơ pháp lý nhân lực, thiết bị của các nhà thầu
hoàn thiện không đáp ứng theo yêu cầu, ảnh hưởng đến
kế hoạch điều động nhân lực và kế hoạch thi công.
• Kiểm tra đáp ứng đủ điều kiện an toàn và hồ sơ kỹ
thuật, hồ sơ kiểm định, hồ sơ pháp lý nhân lực thi công.

 

 

2.1.1 Hồ sơ pháp lý nhân
lực, thiết bị:
• Quyết định bổ nhiệm
• Hồ sơ huấn luyện ATLĐ
• Hồ sơ khám sức khỏe
• Bảo hiểm tai nạn
• Hợp đồng lao động
• Hồ sơ kiểm định
• Chứng chỉ nghề
• Hồ sơ huấn luyện ATLĐ, hồ sơ kiểm định thiết bị

 

 

2.1.2 An toàn điện thi công
Hệ thống điện:
• Sử dụng hệ thống điện
của nhà thầu chính, kiểm
soát công tác kiểm tra
định kỳ, dán tem đủ điều
kiện an toàn.
Hướng dẫn kiểm tra an
toàn điện
Kiểm tra định kỳ hệ thống điện thi công

 

 

2.1.2 An toàn điện thi công
Kiểm tra định kỳ:
• Kiểm tra định kỳ thống điện
tủ điện.
• Kiểm tra hệ dây dẫn, tiếp
địa, CB
• Đo kiểm cách điện và dán
tem kiểm tra.
Kiểm tra định kỳ thống điện tủ điện

 

2.1.2 An toàn điện thi công
Kiểm tra định kỳ:
• Kiểm tra dây dẫn điện, thiết
bị điện cầm tay ngay khi vào
site.
• Kiểm tra định kỳ dây dẫn
điện, thiết bị điện cầm tay.
Kiểm tra định kỳ dây dẫn điện, thiết bị điện cầm tay

 

 

2.1.2 An toàn điện thi công
Kiểm tra định kỳ:
• Kiểm tra định kỳ thiết bị
điện cố định.
Kiểm tra định kỳ thiết bị điện cố định

 

 

2.1.2 An toàn điện thi công
Kiểm tra định kỳ:
• Bố trí điện chiếu sáng cho
các khu vực thi công.
Điện chiếu sáng cho thi công.

 

 

2.1.3 An toàn trong thi công
hoàn thiện căn hộ:
• Kế hoạch tập kết vật tư thi
công hoàn hiện căn hộ, tránh
hư hỏng sản phẩm, cản trở
lối đi hành lang, thoát hiểm.
• Lập giấy phép thi công
căn hộ để kiểm soát an ninh,
an toàn và bảo vệ sản phẩm.
Bàn giao hiện trạng căn
hộ sau ca làm việc (bảo vệ),
giữa các nhà thầu.
Thi công hoàn thiện hành lang, căn hộ

 

 

2.1.4 An toàn thi công hoàn
thiện mặt ngoài, lắp đặt và
vận hành Gondola.
• Biện pháp thi công, biện
pháp đảm bảo an toàn.
Tổ chức thi công hợp lý,
giữa thi công mặt ngoài và
landscape.
• Công nhân, thiết bị thi công
đủ điều kiện an toàn (hồ sơ).
Bao che logia, cửa sổ sau khi tháo giàn giáo.

 

 

2.1.4 An toàn thi công hoàn
thiện mặt ngoài, lắp đặt và
vận hành Gondola.
• Tuân thủ biện pháp thi
công, biện pháp đảm bảo an
toàn.
• Kiểm tra, kiểm định thiết bị
đạt yêu cầu an toàn.
• Kế hoạch, phối hợp nhà
thầu thi công landscape hợp
lý.
Kiểm định, kiểm tra Gondola trước khi vận hành.

 

2.1.4 An toàn thi công hoàn
thiện mặt ngoài, đu dây sơn
nước:
• Lắp đặt dây du, dây cứu
sinh đảm bảo an toàn.
• Sử dụng ghế đu chuyên
dụng, được kiểm tra thử tải.
• Tuân thủ quy định an toàn
làm việc trên cao.
• Công nhân, thiết bị thi công
đủ điều kiện an toàn (hồ sơ).
Kiểm tra dây, ghế đu

 

 

2.2.1 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
Bố trí mặt bằng công trường
• Lối vào công trường gọn
gàng sạch sẽ.
• Biển báo an toàn, nội quy,
thông tin an toàn,…
• Thiết lập lối đi nội bộ, vệ
sinh cổng và xung quanh
công trường.
Hướng dẫn kiểm tra an toàn
VSMT

 

 

2.2.1 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
• Lối vào công trường gọn
gàng sạch sẽ.
• Biển báo an toàn, nội quy,
thông tin an toàn,…
• Thiết lập lối đi nội bộ, vệ
sinh cổng và xung quanh
công trường.
• Quy hoạch khu vực kho, tập
kết vật tư và sắp xếp gọn
gàng.

 

 

2.2.1 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
• Các tiện ích, nhà vệ sinh, Y
tế, khu vực rác thải.
• Đo kiểm môi trường làm
việc, khám sức khỏe định kỳ
• Xử lý côn trùng, ruồi muỗi.
• Vệ sinh hệ thống công thoát
nước

 

 

2.2.1 VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:
• Đo kiểm môi trường làm
việc định kỳ.
• Xử lý côn trùng, ruồi muỗi.
• Bố trí mặt bằng tập kết vật
hợp lý.
• Khu vực thi công, vật tư
hoàn thiện sắp xếp gọn gàng.

 

 

2.3.1 PHÒNG CHỐNG CHÁY
NỔ:
• Nội quy, quy định PCCC
• Trang bị phương tiện chữa
cháy
• Tổ chức diễn tập PCCC
• Kiểm tra an toàn PCCC khu
vực thi công.
Hướng dẫn kiểm tra an toàn
PCCC

 

 

2.3.1 PHÒNG CHỐNG CHÁY
NỔ:
• Nội quy, quy định PCCC
• Trang bị phương tiện chữa
cháy
• Tổ chức kiểm tra, diễn tập
PCCC

 

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ CON NGƯỜI
3.1
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT
3.2
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ THI CÔNG
3.3

 

 

3.1. Đảm bảo chất lượng về con người:
• BCH, giám sát kỹ thuật của nhà thầu phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi
công công tác hoàn thiện và được đánh giá, sàng lọc trong quá trình bắt đầu
triển khai thi công.
• Công nhân, tổ đội phải có tay nghề đối với công tác hoàn thiện: chứng nhận cấp
bậc thợ, sàng lọc trong quá trình thi công.
• Các cá nhân vận hành máy móc, thiết bị phải có chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ
an toàn vận hành theo quy định

 

3.2. Đảm bảo chất lượng về vật tư, thiết bị lắp đặt:
• Vật tư thiết bị lắp đặt đưa vào công trình phải đảm bảo các tiêu chí: tương ứng
với mẫu đã được phê duyệt, đầy đủ các hồ sơ chất lượng xuất xứ (CO, CQ),
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy…
• Các kết quả thí nghiệm, kiểm định…
Được kiểm tra nghiệm thu thực tế đầu vào bởi kỹ sư (QA) của BQLDA

 

3.3. Đảm bảo chất lượng về thi công:
• Công tác giám sát chặt chẽ và xuyên suốt trong quá trình thi công.
• Nhắc nhở và cảnh báo thường xuyên liên tục cho nhà thầu các rủi ro hoặc
sự cố trong thi công.
• Sử dụng các quy trình, form mẫu kiểm soát chất lượng:
ü NVLG-PCD-SOP02 Quy trình giám sát chất lượng xây dựng
ü Form mẫu biên bản nghiệm thu
ü Danh mục kiểm tra các công tác hoàn thiện (checklist, ITP…)

 

MỤC ĐÍCH
4.1
MỘT SỐ YÊU CẦU KHI TRÌNH BIỆN PHÁP THI CÔNG
4.2

 

 

4.1. Mục đích:
• Thể hiện rõ những yêu cầu về mặt kỹ thuật, an toàn trong công tác thi công.
• Là quy trình để triển khai thi công thực tế.
• Biện pháp thi công hợp lý, nhà thầu có thể rút ngắn tiến độ và tiết kiệm vật tư,
nguồn lực.

 

4.2. Một số yêu cầu khi trình biện pháp thi công:
4.2.1. Biện pháp xây tô tường gạch nung:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Cấp phối vữa, độ dày mạch vữa tường xây cho phép,
– Chi tiết liên kết: tường gạch – bê tông, tường gạch – tường gạch, giằng tường,
chèn đầu tường, quy cách dán lưới thép trước khi trát,
– Quy định vị trí xây gạch đinh, chèn bê tông liên kết để phục vụ cho công tác
hoàn thiện khác (cửa gỗ, cửa nhôm…)
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.2. Biện pháp xây tô tường gạch AAC
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Chuẩn loại vữa sử dụng, cấp phối,
– Chi tiết liên kết tường AAC – bê tông, tường AAC – tường AAC,
– Chuẩn loại lưới dán chống nứt, quy cách dán lưới,
– Chuẩn loại vật liệu trát hoàn thiện, độ dày quy định.

 

 

4.2.3. Biện pháp chống thấm: Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Vật liệu chấm thấm bao gồm chống thấm cổ ống và chống thấm sàn. Nghiệm
thu vá lỗ sàn/tường và vệ sinh thật kỹ trước khi chống thấm.
– Chi tiết fill, chống thấm cổ ống: sau khi chống thấm phải dùng Sikaflex gốc
Polyuretan để chèn xung quanh cổ ống và sàn để chống co giãn vật liệu.
– Chi tiết tạo góc vác cho vị trí góc, vị trí sắt nhọn.
– Chống thấm chân tường toilet (#300mm).
– Chống thấm kỹ ngạch cửa toilet đặc biệt ở nơi giáp ván sàn.
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.4. Biện pháp cán nền:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Cấp phối vữa, thời gian sử dụng cho phép đối với vữa trộn sẵn,
– Chi tiết tạo nhám mặt nền bê tông,
– Mật độ ghém,
– Quy trình bảo dưỡng sau khi cán nền,
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.5. Biện pháp ốp lát:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Chủng loại gạch cho từng vị trí cụ thể,
– Lựa chọn gạch có cùng mã gạch, mã màu để ốp lát trong cùng 1 khu vực,
– Trình tự thi công,
– Độ dày ron gạch cho phép (thường 1,5~2mm),
– Chủng loại vật liệu keo dán gạch, keo chà ron. Chú ý keo dán gạch hồ bơi.
– Biện pháp bảo vệ gạch nền căn hộ, hành lang phù hợp.
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.6. Biện pháp lắp đặt cửa các loại:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Các thí nghiệm cần thiết: chống cháy cửa gỗ, test cửa sổ nhôm, curtain wall,
kính cường lực.
Kiểm tra tần suất khi vật tư đến site: kính cường lực, cửa chống cháy…
– Quy trình gia công cửa chống cháy, kính cường lực… tại nhà máy,
– Biệp pháp bảo vệ sản phẩm trước và sau khi lắp dựng,
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.7. Biện pháp tô ngoài:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Quy định và các yêu cầu về an toàn,
– Cấp phối vữa,
– Biện pháp thi công các điểm nhấn trang trí: chỉ, phù điêu, …,
– Quy cách dán lưới thép chống nứt, mật độ ghém, thời gian bảo dưỡng,
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.8. Biện pháp thi công trần, vách ngăn thạch cao:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Chủng loại xương, tấm thạch cao: chú ý chọn loại 1.
– Kết cấu khung xương trần, vách thạch cao: khoảng cách ty, xương chính,
xương phụ, đinh vít, …, quy cách dán lưới chống nứt,
– Chi tiết liên kết khung xương – tường, cột, trần; tấm thạch cao – khung xương,
– Biện pháp xử lý khe nối chống nứt giữa vách thạch cao và tường xây (cùng
mặt phẳng),
– Biện pháp gia cường hệ khung xương đỡ máy lạnh giảm nứt thạch cao.

 

 

4.2.9. Biện pháp sơn nội thất, ngoại thất:
Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Chủng loại bột mastic, sơn theo spec, BOQ,
Độ ẩm quy định của bề mặt cần hoàn thiện,
– Kiểm soát nhà thầu không quên lớp sơn lót,
– Các ống pvc lộ thiên cũng phải được sơn lót trước khi sơn phủ.
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

4.2.10. Biện pháp lát sàn gỗ công nghiệp: Biện pháp cần thể hiện rõ:
– Chủng loại ván sàn (màu, vân), tấm lót, len chân tường, nẹp đậy kết thúc ván,
– Quy định về độ phẳng của nền trước khi lát gỗ,
Độ ẩm yêu cầu của nền trước khi lát, độ khít ván đạt yêu cầu,
Độ rộng khe hở giữa ván sàn và tường để hạn chế phồng ván sàn do co
giãn nhiệt,
– Biện pháp bảo vệ sản phẩm sau khi hoàn thành,
– Đảm bảo thông thoáng cho phòng đã lát ván sàn nhưng không bị tạt mưa,
– Quy trình thi công và nghiệm thu.

 

 

MỤC ĐÍCH
5.1
CÁC SHOP-DRAWING MẪU
5.2
CÁC LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI SHOP-DRAWING
5.3

 


5.1. Mục đích:
– Triển khai chi tiết từ bản vẽ kiến trúc, đảm bảo đúng kỹ thuật, phù hợp với
spec, BOQ…
– Phát hiện sớm mâu thuẫn, không phù hợp, thiếu sót trong thiết kế,
Đề xuất các phương án cho các thiếu sót, mâu thuẫn thiết kế để PDT duyệt,
– PCD phải đủ kinh nghiệm để tự phê duyệt một số chi tiết hoàn thiện mà
không phải hỏi PDT gây chậm trễ tiến độ thi công,
– Tăng độ hài hòa, thẩm mỹ cho sản phẩm hoàn thiện,
– Tiết kiệm vật tư, vật liệu, nhân công trong thi công.


5.2. Các shop-drawing mẫu:
Thông thường một dự án xây dựng có các loại bản vẽ shop-drawing sau:
– Bản vẽ định vị xây tô tường, kicker, lanh tô, bổ trụ.
– Bản vẽ thi công hệ thống MEP (bao gồm lắp đặt thiết bị).
– Bản vẽ định vị và lắp đặt vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, curtain wall.
– Bản vẽ thi công lan can bacony.
– Bản vẽ thi công chống thấm toilet căn hộ, bồn hoa công cộng.
– Bản vẽ thi công cán nền.


5.2. Các shop-drawing mẫu: (tt)
– Bản vẽ thi công ốp lát gạch căn hộ, hành lang tầng, khu vực công cộng
– Bản vẽ thi công đá ngạch cửa, đá ốp thang máy.
– Bản vẽ thi công đóng trần thạch cao gạch căn hộ, khu vực công cộng.
– Bản vẽ thi công sơn nước nội thất, ngoại thất.
– Bản vẽ thi công ván sàn và len tường gỗ.
– Bản vẽ thi công bồn tắm nằm.


5.2. Các shop-drawing mẫu: (tt)
– Bản vẽ thi công canopy.
– Bản vẽ thi công main lobby, lift lobby.
– Bản vẽ thi công hardscape, softscape.
– Bản vẽ thi công decking, phù điêu hồ bơi.
– Bản vẽ louver, thang leo bảo trì cục nóng máy lạnh.


5.3. Các lưu ý khi triển khai bản vẽ shop-drawing:
• Kiểm tra kỹ mặt bằng định vị xây tô tường của nhà thầu xây dựng vì bản vẽ này sẽ là
căn cứ để tất cả các nhà thầu phụ triển khai shop-drawing công tác hoàn thiện khác
• Bản vẽ chi tiết xây tường phải kết hợp với các bản vẽ cửa và các loại…để chính xác các vị
trí lỗ mở cửa, gia cố gạch bê tông lại vị trí liên kết cửa, cao độ lanh tô đầu cửa…
• Chiều dày hoàn thiện khung bao cửa gỗ lần lượt là : 210mm đối với cửa đi chính căn
hộ, 125mm đối với cửa WC, 110mm đối với cửa phòng ngủ
.
• Kích thước lỗ mở cho tường xây không tô (khung cửa gỗ) phải tính đến khoảng lắp cửa
và sai số trong thi công.


5.3. Các lưu ý khi triển khai bản vẽ shop-drawing (tt):
• Thể hiện rõ vị trí xây tường gia cường (gạch đinh, bê tông thí) cho vị trí lắp bàn đá,
lavabo, kệ bếp, …
• Hệ thống MEP phải được kết hợp với bản vẽ xây dựng để xác định chính xác vị trí lỗ chờ,
cao độ hoàn thiện thiết bị MEP.

 

5.3. Các lưu ý khi triển khai
bản vẽ shop-drawing (tt):
Phối hợp giữa cửa nhôm và ốp
đá podium:
– Làm việc với các Nhà thầu,
xác định các vị trí bổ trụ,
chiều dày lớp tô hoàn thiện,
xác định vị trí cửa, vị trí đá,
chi tiết ốp đá cạnh bên, …

 

 

5.3. Các lưu ý khi triển khai bản vẽ
shop-drawing (tt):
Liên kết âm giữa lan
can sắt và tường vị trí lo gia căn hộ :
– Hạn chế gỉ sắt vị trí liên kết với tường.
– Đảm bảo thẩm mỹ.

 

 

5.3. Các lưu ý khi triển khai bản vẽ shop
drawing (tt):
Phối hợp hoàn thiện thang máy:
– Cần phối hợp sớm giữa bản vẽ kiến trúc và
MEP.
– M&E cung cấp sớm kích thước nắp hộp
điều khiển để cắt đá chính xác.

 

 

LẬP BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT CHO CÔNG TÁC HOÀN
THIỆN
6.1
LẬP BẢNG TIẾN ĐỘ PHỐI HỢP VÀ THEO DÕI THI CÔNG
THỰC TẾ
6.2

 


6.1. Lập bảng tiến độ chi tiết cho công tác hoàn thiện:
• Liệt kê đầy đủ công tác thi công của các nhà thầu theo thứ tự thi công hoàn thiện.
• Lập ra tiến độ chi tiết cho 1 tầng mẫu.
• Căn cứ tổng thời gian thi công 1 tầng mẫu để có phương án thi công đồng thời bao
nhiêu tầng và lập ra tiến độ tổng cho phần hoàn thiện.
• Xác định thời điểm bắt đầu của các công tác từ đó có phương án chuẩn bị vật tư, máy
móc thiết bị và nhân công tương ứng.


6.1. Lập bảng tiến độ chi tiết cho công tác hoàn thiện (tt):
Ưu tiên cho công tác hoàn thiện mặt ngoài, công tác tháo giàn giáo bao
che (thời điểm hoàn thiện mặt ngoài, giàn giáo bao che tháo xuống đến đâu thì
cửa nhôm kính mặt ngoài phải lắp theo đến đó, tiến độ thi công dặm vá tô trát,
sơn ngoài tương ứng với tiến độ tháo giàn giáo…)
• Một vài lưu ý khác: một vài hạng mục phải lập tiến độ chi tiết riêng do vướng
mặt bằng hoặc biện pháp thi công như tiến độ các căn hộ tại vị trí vận thăng,
tiến độ hồ bơi, landscape, đường nội bộ…


6.2. Lập bảng tiến độ phối hợp để theo dõi thi công:
• Dùng bảng tiến độ phối hợp để cập nhật liên tục thời điểm bắt đầu và kết thúc của các
công tác thi công hoàn thiện theo thực tế đang làm tại dự án.
• Dùng màu sắc để theo dõi tình trạng của các công tác (trễ, đang làm, đã làm xong).
• Có biện pháp lấy lại tiến độ với các công tác bị trễ (cung cấp vật tư thiết bị, tăng thêm
nhân công, giờ làm…)
• Theo dõi để có các điều chỉnh hoặc thay đổi phương án, biện pháp thi công đối
với các công việc ưu tiên (Ví dụ: Trong công tác xây tường có thể ưu tiên xây tường bao
ngoài để đẩy nhanh các công tác hoàn thiện mặt ngoài…)

 

6.2. Lập bảng tiến độ phối hợp để theo dõi thi công (tt):
Giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công tránh trường hợp sai sót phải tháo
dỡ làm lại gây ảnh hưởng tiến độ
• Theo dõi và đôn đốc nhà thầu – nhà cung cấp về tiến độ cấp vật tư, thiết bị và
nhân công phù hợp.
• Điều chỉnh thứ tự thi công theo tình hình thực tế của các nhà thầu để không bị
dừng thi công, công nhân không có việc đi dự án khác…

 


7.1. Phối hợp thi công.
Biên bản bàn giao mặt bằng thi công giữa các nhà thầu.
• Có thể chia nhỏ mặt bằng thi công để bàn giao giữa các nhà thầu (thi công cuốn
chiếu).
• Tại thời điểm nhà thầu A đang nhận mặt bằng, nhà thầu B có thể liên hệ kết hợp
để thi công nếu công việc không gây ảnh hưởng (phải đảm bảo an ninh, an toàn
lao động & VSMT).
• BQLDA điều chỉnh và yêu cầu nhà thầu ưu tiên các công tác gantt để
phối hợp với các nhà thầu khác.


7.1. Phối hợp thi công (tt)
• Yêu cầu nhà thầu trình bày các khó khăn của mình trong việc triển khai hoặc
phối hợp thi công tại các cuộc họp phối hợp để có phương án giải quyết và khắc
phục.
• Việc triển khai thi công phải bám theo tiến độ đã được phê duyệt, nhà thầu
phải thi công đúng theo số ngày đã quy định trong bảng tiến độ, trong trường
hợp bị trễ vẫn phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu khác trừ khi đó là công tác
gantt, các công tác trễ sẽ lập phương án khắc phục sau.

 

PHÒNG PDT
8.1
PHÒNG QS
8.2
PHÒNG CUNG ỨNG
8.3
PHÒNG GMD
8.4

 


8.1. Phòng PDT: Cung cấp và điều chỉnh bản vẽ thi công:
• Khối tháp,
• Khối đế, podium
• Hồ bơi
• Hardscape, softcape
• Đấu nối giao thông, đấu nối cấp thoát nước
• Hàng rào, đường nội bộ
• Mặt ngoài (Façade), mái đón (canopy)
• Sảnh chính và các sảnh thang máy podium…

 

8.2. Phòng QS:
• Bóc tách khối lượng vật tư để cung ứng đặt hàng: gạch đá ốp lát, ván sàn, thiết
bị MEP, vệ sinh, công tác kim loại…
• Cung cấp các nhà thầu phụ cho các gói thầu: kim loại, hồ bơi, cửa nhôm kính,
các gói thầu MEP, thi công nội thất sảnh, thang máy…
• Xác nhận, kiểm tra khối lượng thanh toán đợt cho các nhà thầu.
• Xem xét đơn giá, khối lượng cho các gói hoặc hạng mục thi công phát sinh.

 

 

8.3. Phòng Cung ứng:
• Đặt hàng cung cấp vật tư cho các gói hoàn thiện: gạch đá ốp lát, ván sàn, thiết
bị vệ sinh, thiết bị MEP, phụ kiện cửa gỗ…
• Cung cấp các nhà thầu phụ cho các gói thầu: sơn ngoài, thi công sàn gỗ, đá
granit, cửa gỗ, landscape…
• Xác nhận, kiểm tra khối lượng các đợt thanh toán cho các nhà thầu.
• Xem xét đơn giá, khối lượng cho các gói hoặc hạng mục thi công phát sinh.

 

 

8.4. Phòng GMD:
• Giấy phép xây dựng
• Giấy phép đấu nối giao thông, cấp thoát nước…
• Hồ sơ pháp lý dự án nói chung
• Các buổi thanh tra, kiểm tra định kỳ dự án của các sở ban ngành…
Hỗ trợ PCD trong việc đốc thúc các phòng ban khác bám theo master timeline
để đạt mục tiêu của Khối và Công ty.

 

 

KINH NGHIỆM QLXD TRONG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
9.1
KINH NGHIỆM QLDA TRONG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
9.2

 

 

9.1. Một số kinh nghiệm QLXD trong công tác hoàn thiện:
BQLDA kiểm soát và can thiệp đối với các thiết bị vận chuyển đứng như:
vận thăng, thang máy…
• Lưu ý kỹ công tác bàn giao hố thang, mốc cao độ chuẩn trên các tầng cho
đơn vị thang máy. Công tác lắp thang máy trễ coi như trễ tiến độ.
• Can thiệp, hỗ trợ các nhà thầu phụ: mặt bằng văn phòng, kho, bãi gia công tại
công trường, phân quyền và thời gian vận chuyển theo trục đứng. Yêu cầu nhà
thầu chính hỗ trợ các điều kiện như mặt bằng thi công, tim trục, cao độ…và
các phương án về an ninh để bảo vệ thành phẩm sau khi thi công.

 

 

9.1. Một số kinh nghiệm QLXD trong công tác hoàn thiện:
• Ràng buộc nhà thầu phụ có trách nhiệm bảo vệ thành phẩm của mình.
• Tiến độ phối hợp MEP và xây dựng trong công tác bàn giao trục đứng để xây
gen. Phải phối hợp xây, tô từng bức tường hộp gen cùng với việc lắp ống MEP.
• Công tác bảo vệ sản phẩm của tất cả các nhà thầu cùng tham gia dự án:
o Tổ chức họp phối hợp hàng tuần, đột xuất: Hướng các nhà thầu hiểu rằng
sản phẩm là thành công chung của tất cả các nhà thầu.
o BQLDA phải là người trực tiếp đứng ra giải quyết tất cả các sự cố giữa các
nhà thầu với nhau trên tinh thần hợp tác.

 

 

9.1. Một số kinh nghiệm QLXD trong công tác hoàn thiện:
• Ưu tiên công tác hoàn thiện tại các trục, phòng kỹ thuật MEP, cửa thoát
hiểm…để phục vụ công tác nghiệm thu PCCC.
• BQLDA phối hợp sớm với bộ phận ASD về tiến độ bàn giao nhà theo từng tầng
cho phù hợp với điều kiện thi công.
• Lưu ý lập tiến độ hoàn thành các căn hộ cuối cùng, các tiện ích sớm hơn tiến
độ bàn giao nhà ít nhất là 30 ngày để có thời gian cho PCD/QA/ASD kiểm tra
căn hộ, sửa defect hoàn toàn trước khi bàn giao cho khách hàng.
Tiến hành nghiệm thu ngay các căn hộ, các tầng đã thi công xong.

 

 

9.2. Một số kinh nghiệm QLDA trong công tác hoàn thiện:
• Căn cứ vào tiến độ hoàn thiện để lên kế hoạch chính xác cho việc đề xuất
cung ứng gọi thầu cho các hạng mục ngoài công việc của nhà thầu chính.
• Có phương án dự phòng cho các gói hoặc công việc có tiến độ gấp, độ khó
cao, nhà thầu thiếu năng lực…
• Tham gia các buổi họp với PDT, Cung ứng, QS… để đáp ứng các gói thầu,
cung cấp vật tư của dự án được kịp thời.

 

 

9.2. Một số kinh nghiệm QLDA trong công tác hoàn thiện:
• Nghiên cứu và cảnh báo cho nhà thầu, nhà cung cấp và các phòng ban hỗ
trợ dự án các rủi ro tiềm ẩn đối với công tác hoàn thiện như thị trường cung
cấp vật liệu, cạnh tranh về nhân công vào các thời điểm, các ảnh hưởng do
thay đổi chính sách, các biến động và phát sinh về tài chính…
• PCD làm việc như 1 tổng thầu và giữ vai trò trung tâm điều phối mọi hoạt
động trên công trường cũng như đốc thúc các phòng ban khác có sự hỗ trợ
cần thiết để đảm bảo dự án thành công.

 

 

• Sự cố: Kicker bị phình, chưa đặt ống chờ
• Khắc phục: Đục bỏ, thi công lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Kiểm tra nghiệm thu
coppha, ống chờ trước khi đổ bê tông

 

 

• Sự cố: Tường xây không đạt tại vị trí liên kết
tường
• Khắc phục: Đục tường chèn gạch liên kết
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường giám sát,
xây tường đúng biện pháp liên kết

 

 

• Sự cố: MEP đục tường không đúng biện pháp
• Khắc phục: Đập tường xây lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường công tác
phối hợp, lấy dấu mực và phải được nghiệm
thu trước khi tiến hành đục tường

 

 

• Sự cố: Xây tường không có bê tông thí hoặc
chờ sai vị trí
• Khắc phục: Đục ra để gắn cục bê tông thí
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường kiểm tra
và nghiệm thu các vị trí bê tông thí

 

 

• Sự cố: Bề mặt tô hoàn thiện lẫn nhiều tạp
chất
• Khắc phục: Tưới ẩm tường để kiểm tra. Nếu ít
cho khơi tạp chất, nhiều cho tô lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Không cho vật liệu cát
bẩn vào công trình, Yêu cầu nhà thầu sàn cát
kỹ và nơi trộn vữa phải luôn sạch sẽ

 

 

• Sự cố: Fill cổ ống trong toilet, logia, mái bị
thấm nước
• Khắc phục: Đục ra fill lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Thi công phải đúng
biện pháp: đục tạo nhám, vệ sinh, ghép
coppha đáy, rót sika grout

 

 

• Sự cố: Các vị trí chờ MEP bị lỗi
• Khắc phục: Di dời vị trí chờ đúng yêu cầu
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường giám sát,
đánh dấu các vị trí xung đột để giải quyết
tránh lập lại cho các tầng sau

 

 

• Sự cố: Lắp thiết bị bị cấn gạch ốp lát
• Khắc phục: Thay mới gạch ốp gạch bị hỏng
• Biện pháp ngăn ngừa: Yêu cầu thầu phụ thi
công phải đủ năng lực. Tăng cường giám sát
nghiệm thu các vị trí chờ trước khi tiến hành
ốp lát

 

 

• Sự cố: Đá ốp thang máy không đồng màu
• Khắc phục: Tháo ra, thay đổi layout, lắp dựng
lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Kiểm tra kỹ các layout
từ nhà máy, đáng số thứ tự cho từng vị trí đá,
khi đá về đến công trình phải được kiểm tra
lại chất lượn và màu sắc

 

 

• Sự cố: Gạch ốp lát khác màu
• Khắc phục: Kiểm tra lại mã gạch và tiến hành
thay mới những viên gạch khác màu
• Biện pháp ngăn ngừa: Kiểm tra được lượng
mã hàng và số lượng về công trình, tính toán
phù hợp, tăng cường giám sát

 

 

• Sự cố: Ron gạch sau khi ốp lát bị sai bản vẽ
• Khắc phục: Kiểm tra lại layout, tháo bỏ ốp lát
lại phần nào ốp lát sai
• Biện pháp ngăn ngừa: Yêu cầu thầu phụ thi
công đủ năng lực, triển khai đúng shop
drawing, và đúng viên gạch bắt đầu

 

 

• Sự cố: Cửa cấn lavabo
• Khắc phục: Đổi phương án lavabo.
• Biện pháp ngăn ngừa:
o Kiểm tra ngay từ khâu thiết kế bản vẽ
o Dung sai cho phép
o Tăng cường kiểm tra giám sát.

 

 

• Sự cố: Nẹp cửa hở
• Khắc phục: Chỉnh ô chờ đúng kích thước yêu
cầu
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường công tác
kiểm tra tại hiện trường, yêu cầu nhà thầu
thực hiện đúng bản vẽ phê duyệt

 

 

• Sự cố: Triển khai tô tường vị trí trục đứng
logia (vị trí không xây gen bao che) sau khi đi
ống thoát
• Khắc phục: Tháo ống thoát để tô hoàn thiện
• Biện pháp ngăn ngừa: Đẩy nhanh tiến độ tô
hoàn thiện vị trí trục ống thoát logia, có thể tô
sau khi xây xong

 

 

• Sự cố: Bề mặt hoàn thiện sơn nước không đạt:
góc cạnh tường không thẳng, tường gợn, …
• Khắc phục: Tiến hành bả mastic sơn nước lại từ
đầu cho mảng tường, góc cạnh tường không đạt
• Biện pháp ngăn ngừa: Công tác xả mastic phải
được nghiệm thu 100% bằng đèn cao áp 400W
và các cạnh dương phải được kiểm tra bằng
thước nhôm

 

 

• Sự cố: Sàn gỗ bị vênh tại vị trí giáp mí gần
cửa đi do khe co dãn ngắn
• Khắc phục: Tháo nẹp nhôm, đục rộng khe,
dùm búa gõ nhẹ vào chỗ vênh để ván dãn ra
và tiến hành lắp lại
• Biện pháp ngăn ngừa: Khe co dãn tại vị trí
cửa phải đủ độ rộng cần thiết (khoảng 7mm)

 

 

• Sự cố: Đá ngạch cữa cao, thấp
• Khắc phục: Đục ra thay lại cho đúng.
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường giám sát
o Biện pháp bảo vệ sau khi lát đá ngạch cữa.
o Không được lát theo gạch mà bắt buộc
phải có thiết bị chuyên dụng để thi công.

 

• Sự cố: Khe hở khung bao cửa làm nước thấm
ra sàn gỗ.
• Khắc phục: Đá ngạch cữa phải fill kín vữa tại
vị trí khe hở khung bao cửa và tường gạch.
• Biện pháp ngăn ngừa:
o Tăng cường giám sát
o Nghiệm thu khe hở trước khi cho gắn nẹp
cửa.

 

 

• Sự cố: Trần lô-gia sử dụng tấm Duraflex rất dễ
bị nứt. Hầu hết các vết nứt xảy ra tại vị trí
khoan lỗ đèn.
• Khắc phục: dán lưới rồi trét một lớp bột sau đó
xả sơn lại.
• Biện pháp ngăn ngừa: thi công đúng biện pháp
được duyệt, thi công tác bả trần nên tiến hành
sau khi đơn vị MEP đã khoan lỗ kéo dây điện và
đã khoan trước các các lỗ đóng tắc-kê để gắn
đèn sau này.

 

 

• Sự cố: Nước thấm qua khung cửa sổ nhôm
• Khắc phục: Trét silicon kín các giáp mí rãnh
cửa sổ với khung đứng, khoan lỗ thoát cho
thanh nhôm giữa 2 rãnh (nếu khung không có
lỗ sẵn)
• Biện pháp ngăn ngừa: Yêu cầu nhà thầu xử lý
kín các vị trí góc khung trong rãnh cửa sổ và
phải có lỗ thoát giữa 2 rãnh.

 

 

• Sự cố: Tháo giáo bao che chưa lắp đủ khung
cửa sổ
• Khắc phục: Trước tiên nhà thầu xây dựng phải
có biện pháp an toàn cho vị trí này, đồng thời
yêu cầu nhà thầu cửa tiến hành lắp ngay.
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường công tác
phối hợp, kế hoạch phải rõ ràng, có biện pháp
phạt phù hợp đố với nhà thầu cửa

 

 

• Sự cố: Lớp chống thấm landscape bị rách do
không có biện pháp bảo vệ
• Khắc phục: Di dời tất cả các vật dụng và vệ
sinh lớp chống thấm, kiểm tra cho quét bổ
sung 1 lớp mới toàn sàn, chổ bị rách quét 2
lớp rộng biên 0,5m.
• Biện pháp ngăn ngừa: Có biện pháp bảo vệ,
phân luồng giao thông và tăng cường giám
sát.

 

 

• Sự cố: Vị trí đá ốp sảnh và trần có khoảng hở
• Khắc phục: Vệ sinh mạch hở, bắn silicon kín
sau khi trần đã sơn lót
• Biện pháp ngăn ngừa: Đưa biện pháp bắn
silicon vị trí này vào trong biện pháp thi công
trần, ốp đá

 

 

• Sự cố: Gạch ốp và gạch lát vỉa hè có khoảng
hở lớn (<2cm)
• Khắc phục: Nếu số lượng ít, tháo ra lát gạch
lại. Nếu số lượng nhiều xử lý khoảng hở bằng
bột ron.
• Biện pháp ngăn ngừa: Trước khi thi công phải
khảo sát thực tế và điều chỉnh phương án
ngay nếu không hợp lý. Viên gạch lát bắt đầu
phải đặt khít viên ốp.

 

 

• Sự không phù hợp: Thiết kế bệ và trụ đèn
bằng kim loại có góc vuông sử dụng trong
khu vực sân chơi trẻ
• Tai nạn có thể xảy ra: Té ngã va vào bệ trụ
đèn gây thương tích nguy hiểm.
• Biện pháp ngăn ngừa: Có phê duyệt thiết bị
riêng phù hợp sử dụng trong khu vực này,
phối hợp với phòng thiết kế

 

 

• Sự cố: Nắp đậy bản lề sàn cho cử bản lề sàn
không phủ qua gạch lát
• Khắc phục: Đục gạch lát, lát lại.
• Biện pháp ngăn ngừa: Tăng cường phối hợp
giữa các nhà thầu, định vị lỗ chờ chính xác,
tay nghề thợ cắt gạch phải đủ năng lực

 

 

• Sự cố: Các chữ trên bảng hiệu dự án bị mất
hoặc bị xoay chữ
• Khắc phục: Chỉnh lại, bổ sung những chữ bị
thiếu. Dán keo cố định đinh vít
• Biện pháp ngăn ngừa: Thay đổi phương án
thiết kế dán chữ trực tiếp lên mặt ốp và sử
dụng đèn hắt

 

CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH
1
CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẬP & BP NGĂN NGỪA
2

 

 

Các vấn đề cần chú ý cho công tác thi công landscape:
Bản vẽ Shopdrawing, Hoạch định thứ tự thi công nhà thầu, Tính thẩm mỹ
Ø Bảng vẽ shopdrawing: Khu Landscape tập hợp rất nhiều các nhà thầu tham gia
thi công. Vì vậy yêu cầu về việc chuẩn xác và phối hợp, tương tác giữa các
nhà thầu quyết định đến việc hoàn thành khu vực này.

 

 

Ø Hoạch định thứ tự thi công: Việc tập trung nhiều nhà thầu thi công chắc chắn
sẽ có sự chồng chéo, gây thiệt hại cho các bên, có những hạn mục nhà thầu
này xong thì mới được nhà thầu khác thi công. Vì vậy hoạch định được thứ tự
thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của hạng mục.
Ø Thẩm mỹ: Là khu vực thường xuyên tập trung vui chơi của cư dân và 1 phần
bộ mặt của công trình vì vậy tính thẩm mỹ tại khu vực này đặc biệt quan tâm.

 

 

• Sự cố: Thấm trần hồ bơi do hệ thống ME phía trên
chưa được grouting kỹ, các lổ thông tầng bên trên
chưa được hoàn thiện.
• Khắc phục: Grouting lại các vị trí thấm, làm lại
trần.
• Biện pháp ngăn ngừa: phải hoàn thành việc test
chống thấm cho tất cả các trục riser ME và các lỗ
thông tầng trước khi thi công phần trần hồ bơi. Và
vệ sinh thu nhặt các vật tư sau khi thi công xong.
2.1. THẤM TRẦN

 

 

• Sự cố: Phát sinh hệ sàn thao tác cho việc
thi công 3000 đèn dây tốc cho trần khu
vực hồ bơi.
• Khắc phục: thi công phát sinh hệ sàn
thao tác gây ảnh hưởng tiến độ.
• Biện pháp ngăn ngừa: công trường phải
chủ động yêu cầu PDT chốt phần kiến
trúc, phải có bản vẽ for construction
trước khi phê duyệt phần trần nhằm tận
dụng hệ sàn thao tác và hệ khung xương
trần
2.2. PHÁT SINH HỆ GIÀN THAO TÁC

 

 

• Sự cố: Lan can kính không bo
góc, không đảm bảo an toàn cho
trẻ em. Lan can có đk bé (49).
• Khắc phục: Mài các góc cạnh của
vách kính, đá bồn hoa/hồ bơi để
đảm bảo an toàn cho cư dân.
Thay lan can đk 49 thành đk 60
để nắm vừa tay.
• Ngăn ngừa: xem kỹ bản vẽ trước
khi cho thi công.
2.3. CHI TIẾT HỒ BƠI

 

 

• Sự cố: Thay đổi toàn bộ hệ cây lớn softscape do không đạt yêu cầu của bộ phận tư vấn
thiết kế.
• Khắc phục: Thay đổi toàn bộ hệ cây không đạt.
• Biện pháp ngăn ngừa: phần softscape phải chạy trước vài tháng để PCD/nhà thầu review
bản vẽ và khuyến cáo cho các cây trồng không phù hợp với vị trí và điều kiện khí hậu,
đề xuất các cây phù hợp với yêu cầu. Thống nhất với thiết kế về các thông tin chính về
cây trồng (cây lớn) trong dự án như: Chủng loại cây, chiều cao, đường kính cây, bầu cây.
2.4. THAY ĐỔI TOÀN BỘ HỆ CÂY LỚN

 

 

Xác định các thành phần chính của đất
trồng cây:
+ Tỷ lệ đất trồng cây phù hợp:
o 60 % đất đỏ.
o 20 % xơ dừa
o 20% cát sông (không phèn, muối,
phải kiểm định)
o 0.5k/m3 NPK (bón sau 2~3 tuần)
2.5. THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT

 

 

Tiến hành nghiệm thu cây tại vườn
ươm các cây trồng chính (cây lớn)
trong dự án như: Chủng loại cây,
Chiều cao cây trồng, Đường kính cây,
bầu cây.
Cây lớn phải được dưỡng trong bầu ở
vườn ươm 1 thời gian trước khi chuyển
đến trồng ở site.
2.6. NT Ở VƯỜN ƯƠM

 

 

• Sự cố: thoát nước ngang ra vỉa hè
gây mất thẩm mỹ công trình.
• Khắc phục: dời lỗ thoát
• Ngăn ngừa: phối hợp thiết kế để
dời trước.
2.6. LỖ THOÁT BỒN HOA VÀ THẤM NGANG PARAPET
• Sự cố: thấm ngang tường ramp dốc
• Khắc phục: chống thấm, sơn lại
• Ngăn ngừa: chú ý thấm ngược, chấm
thấm lên cao, giám sát chặt công tác
chống thấm

 

 

• Sự cố: cây trồng gần ống xả máy phát điện
• Khắc phục: di dời và thay cây khác
• Ngăn ngừa: phối hợp thiết kế để đề xuất sớm 1.
2. 3. 4.
2.7. CÂY TRỒNG GẦN MÁY PHÁT

 

 

• Sự cố: phối hợp bản vẽ giữa kiến
trúc và MEP chưa nhịp nhàng.
• Khắc phục: khoét trần, di dời đèn
• Ngăn ngừa: chú ý phối hợp vị trí
đèn trên trần và nội thất sảnh
trong lúc duyệt shopdwg
2.8. PHỐI HỢP THIẾT KẾ

 

 

• Sự cố: chọn đèn đũa hắt không phù hợp
• Khắc phục: thay đèn đũa bằng đèn LED
• Phòng ngừa: yêu cầu PDT thay đèn; phối
hợp PDT đến site kiểm tra ngay sau khi
lắp đặt để thay đổi sớm nếu không đạt.
2.9. CHỌN ĐÈN HẮT

 

 

• Sự cố: vật liệu nắp hộp đèn bằng Mica không đẹp, và lồi
lên trên mặt đá.
• Khắc phục: thay mica bằng kính mờ và lắp bằng mặt đá.
• Ngăn ngừa: : yêu cầu PDT thay vật liệu, thay chi tiết phù
hợp hơn; phối hợp PDT đến site kiểm tra ngay sau khi
lắp đặt để thay đổi sớm nếu không đạt.
2.10. NẮP HỘP ĐÈN MICA

 

giá xây dựng nhà năm 202

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button