36 BÍ QUYẾT ĐỂ CHIẾM ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC.

Nói nhiều không bằng nói đúng.

Nói hay, nói những lời lọt tai là bước khởi đầu dẫn bạn đến thành công trong giao tiếp.

Các nhà diễn thuyết các nhà hùng biện họ có chung điểm gì” kiên trì lắng nghe và khả năng diễn thuyết bền bĩ.

bí quyết cơ bản của các vấn đề giao tiếp ” im lặng, quan sát, lắng nghe”.

Nghệ thuật nói chuyện”im lặng”.

  1. Nghe nhiều nói ít.
  2. Cách giới thiệu.
  3. Khi được giời thiệu và khi không được giới thiệu.
  4. Bắt đầu nói chuyện một cách vui vẻ.
  5. Đừng chỉ trích lỗi lầm của người khác.
  6. Tạo cơ hội cho người khác nói về bản thân của họ.
  7. Phép lịch sự khi nói chuyện.
  8. Sự thất chưa chắc mất lòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button